Entree

Het St-Catharinakerkhof
Het kerkhof herbergt ongeveer 1600 graven, die in veel opzichten de sporen dragen uit het rijke verleden van Eindhoven. Vandaar dat het kerkhof zowel rijks- als gemeentemonument is.
Sinds 1987 valt het beheer van het kerkhof onder de verantwoordelijkheid van “Stichting St-Catharinakerkhof” en is geen parochieel kerkhof meer. Dit houdt in dat op het kerkhof plaats is voor iedereen, zowel van binnen als buiten Eindhoven.
De stichting is autonoom en heeft eigen statuten en een eigen reglement. De stichting heeft als doelstelling: een waardige lijkbezorging te laten plaatsvinden, de begraafplaats een oase van rust en bezinning te laten zijn in de binnenstad van Eindhoven en het behouden van de begraafplaats als historisch monument.

Het kerkhof wordt grotendeels door vrijwilligers onderhouden. Het onderhoud van de graftekens dan wel de opstanden blijft echter de verantwoordelijkheid van de rechthebbenden. Daarom is het van belang dat rechthebbende de administratie tijdig informeert over eventuele wijzigingen van contactgegevens.

In overleg met de administratie kan een graf- of urnlocatie worden uitgezocht.
In overleg met het bestuur kan vrij, naar eigen keuze, een grafopstand worden genomen.
Er kan een graflocatie worden gereserveerd voor periodes van 10 jaar tegen 50% van de kosten van grafrechten.
Keuzemogelijkheden:
– gewoon graf, dubbeldiep;
– familiegraf, bestaande uit twee graven naast elkaar;
– kindergraf, voor kinderen tot 12 jaar;
– urnengraf met urnenkeldertje;
– bijzetten van een urn, in het columbarium, in of op een bestaand graf;
– bijzetting in een bestaand graf, mits het graf bestemd is voor twee personen.
De stichting heeft, om het kerkhof als historisch monument te behouden, een monumentale zone aangewezen. Aan begravingen binnen die zone zijn bijzondere eisen gesteld.

Mondelinge informatie: op woensdagochtend (09:30 – 11:00) bij de administratie, gevestigd bij de ingang van het kerkhof in de “Poortkamer”, Zwembadweg 20 A te Eindhoven.
E-mail: info@catharinakerkhof.nl
ING Banknummer: NL35 INGB 0003 9868 66
Tarieven, voorschriften en reglement: opgenomen onder de kop “begraven”.

Openingstijden: ‘s zomers dagelijks van 09:00 tot 19:00 uur, ‘s winters dagelijks van 09:00 tot 17:00 uur.

Het St.-Catharinakerkhof is lid van Vereniging “De Terebinth” (Vereniging voor funeraire cultuur) en lid van de LOB (Landelijke organisatie voor begraafplaatsen).

De Stichting St-Catharinakerkhof  is een  algemeen nut  beogende instelling (ANBI).

Reacties zijn gesloten.