Begraven Sint Catharinakerkhof Eindhoven

Het begraven van doden is van alle tijden en culturen. De begraafplaats als laatste rustplaats. Een fraaie grafsteen als waardige en zichtbare gedenkplek. Een respectvolle wijze om de overledene te eren. In het centrum van Eindhoven is het Sint Catharinakerkhof een baken van troost, liefde en eerbied. Een sfeervolle oase van rust.

Hoofdpad met zicht op de calvarieberg
Hoofdpad met zicht op de Calvarieberg

Het Sint Catharinakerkhof is geen parochieel kerkhof. Dit betekent dat ook mensen van buiten de oorspronkelijke parochie en de stad Eindhoven een laatste rustplaats kunnen vinden op de parkachtige begraafplaats Sint Catharinakerkhof in Eindhoven. Ook overledenen van andere gezindten kunnen in principe op het kerkhof worden begraven.

Het Sint Catharinakerkhof in Eindhoven biedt de volgende keuzemogelijkheden aan:
– Een gewoon graf, enkel- of dubbeldiep
– Een familiegraf, bestaande uit twee graven naast elkaar
– Een kindergraf, voor kinderen tot twaalf jaar

De nabestaanden kunnen in overleg met de administratie van de Stichting Sint Catharinakerkhof een graflocatie voor de overledene uitzoeken. Het is echter ook mogelijk om al vóór het overlijden een graflocatie te reserveren. In totaal telt het Sint Catharínakerkhof 1600 begraafplaatsen. Omdat niet alle plekken bezet zijn, is er voldoende ruimte voor nieuwe graven.

monumentaal graf

Het Sint Catharinakerkhof in Eindhoven is een rijks- en gemeentemonument. Om het historische karakter van de begraafplaats te behouden heeft het bestuur van de Stichting Sint Catharinakerkhof een monumentale zone op het kerkhof aangewezen. In die zone worden bijzondere eisen aan de graven en grafopstanden gesteld. In overleg met het bestuur van de Stichting Sint Catharinakerkhof is men op de overige plekken op de begraafplaats vrij in de keuze van een grafopstand.

Het Sint Catharinakerkhof wordt door of namens de stichting onderhouden. Het onderhoud van de graftekens en grafopstanden valt echter onder verantwoordelijkheid van de rechthebbenden. Het is dan ook van belang dat de rechthebbenden de administratie tijdig informeren bij wijzigingen van de contactgegevens.

Tarieven

Overzicht van de tarieven vindt u hiernaast onder “documenten”

Grafrechten

Van de in het overzicht vermelde graven zijn de rechten verlopen.  De rechthebbenden c.q. contactpersonen zijn daarvan tegen het einde van het betreffende jaar schriftelijk op de hoogte gesteld. Vriendelijk verzoek aan hen alsnog te voldoen of de administratie schriftelijk dan wel per e-mail (info@catharinakerkhof.nl) te laten weten, dat verlenging niet meer gewenst is.
Overzicht van de grafrechten vindt u hiernaast onder “documenten”

Reglementen

Overzicht van de reglementen vindt u hiernaast onder “documenten”

– Reglement Stichting St Catharinakerkhof
– Voorschriften graftekens en grafbeplanting
– Huishoudelijk reglement voor bezoekers

Reacties zijn gesloten.