Het Sint Catharinakerkhof is geen parochieel kerkhof. Dit betekent dat ook mensen van buiten de oorspronkelijke parochie en de stad Eindhoven een laatste rustplaats kunnen vinden op de parkachtige begraafplaats Sint Catharinakerkhof in het centrum Eindhoven.
Het bestuur van de Stichting Sint Catharinakerkhof informeert u graag over de verschillende mogelijkheden na een crematie.

Plaatsen van Urnen

Ook na een crematie is het mogelijk om op het Sint Catharinakerkhof in Eindhoven de laatste rustplaats te vinden. Zo kan de urn worden bij gezet in het columbarium. Daarnaast is het mogelijk om de urn bij te zetten in een bestaand graf. Dit laatste kan echter alleen als het graf is bestemd voor twee personen. Ook kan worden gekozen voor een urnengraf met urnenkeldertje.

Strooiveld Sint Catharinakerkhof

Op het Sint Catharinakerkhof is een ruimte afgebakend waar het as van de overledene kan worden uitgestrooid. Het strooiveld is aan de linkerzijde van de begraafplaats gelegen.

Strooiveld Catharinakerkhof Eindhoven

Tarieven

Overzicht van de tarieven vindt u hiernaast onder “documenten”.

Reacties zijn gesloten.