ANBI

ANBI_logo

STICHTING SINT CATHARINAKERKHOF
begraafplaats

• Zwembadweg 20A, 5611KS Eindhoven
• tel: 040 2365579
• email:info@catharinakerkhof.nl
• ING banknummer NL35 INGB 0003 9868 66

KvK Nummer: 41090501
RSIN Nummer: 8051.21.092

Doelstelling van de Stichting:
• een waardige lijkbezorging te laten plaatsvinden.
• het een oase van rust en contemplatie te laten zijn in de binnenstad van Eindhoven.
• de begraafplaats als historisch monument te behouden

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
• het in beheer houden van de huidige begraafplaats.
• het coördineren van de dienstverlening door derden ten behoeve van het begraven.
• de middelen, welke de stichting door de exploitatie verkrijgt uitsluitend aan te wenden ter realisering van het doel van de Stichting.
• de begraafplaats (grotendeels) door vrijwilligers te laten onderhouden.

Taken van de stichting:
• conform de wettelijke kaders het praktisch, technisch, administratief en bedrijfsmatig beheren van de begraafplaats.

Bestuurders:
Voorzitter: A.W. (Toon) Willems
Secretaris en administratie: A. (Ann) Verhaegh
Penningmeester: M.F.C. (Michiel) van Bergeijk
Overige bestuursleden: C.H.C.G.M. (Cees) van der Velden ,  J.M.H. (Joop) Jansen, C.W.E. (Cees) Wartenbergh
Verzekeringsportefeuille:
M. J.M. (Marcel) Sikking

Beloningstelsel:
De vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden

Jaarverslag 2022 en 2023

Jaarrekening 2023

Reacties zijn gesloten.