Administratie

Onze beheerder is dagelijks bereikbaar. Voor meer informatie klik hier:  ‘Contact’.

 

U kunt uw vragen via email stellen  op info@catharinakerkhof.nl  (vermeldt uw telefoonnummer  indien u terug gebeld wilt worden) ,
telefonisch contact op nemen of persoonlijk op bezoek gaan bij de administratie.

Voor mondelinge informatie bent u welkom op woensdagochtend (van 09:30 tot 11:00) bij de administratie,
gevestigd bij de ingang van het kerkhof in de “Poortkamer”, Zwembadweg 20 A te Eindhoven.
Telefoon: 040 236 5579
E-mail: info@catharinakerkhof.nl


 

Het beheer van het kerkhof valt onder de verantwoordelijkheid van “Stichting Sint Catharinakerkhof” en is geen parochieel kerkhof.
Dit houdt in dat op het kerkhof plaats is voor iedereen, zowel van binnen als buiten Eindhoven.
De stichting is autonoom en heeft eigen statuten en een eigen reglement. De stichting heeft als doelstelling: een waardige lijkbezorging te laten plaatsvinden, de begraafplaats een oase van rust en bezinning te laten zijn in de binnenstad van Eindhoven en het behouden van de begraafplaats als historisch monument.

Het kerkhof wordt grotendeels door vrijwilligers onderhouden. Het onderhoud van de graftekens dan wel de opstanden blijft echter de verantwoordelijkheid van de rechthebbenden. Daarom is het van belang dat rechthebbende de administratie tijdig informeert over eventuele wijzigingen van contactgegevens.

In overleg met de administratie kan een graf- of urnlocatie worden uitgezocht.
In overleg met het bestuur kan vrij, naar eigen keuze, een grafopstand worden genomen.
Er kan een graflocatie worden gereserveerd voor periodes van 10 jaar tegen 50% van de kosten van grafrechten.
Keuzemogelijkheden:
– gewoon graf, dubbeldiep;
– familiegraf, bestaande uit twee graven naast elkaar;
– kindergraf, voor kinderen tot 12 jaar;
– urnengraf met urnenkeldertje;
– bijzetten van een urn, in het columbarium, in of op een bestaand graf;
– bijzetting in een bestaand graf, mits het graf bestemd is voor twee personen.
De stichting heeft, om het kerkhof als historisch monument te behouden, een monumentale zone aangewezen. Aan begravingen binnen die zone zijn bijzondere eisen gesteld.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.